Zgromadzenie Ogólne EJTN

W dniach 22-23 czerwca 2017 r. na Malcie, przy udziale delegacji Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, której przewodniczył Zastępca Dyrektora SSO Adam Czerwiński,  odbyło się Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN). Zgromadzeniu przewodniczył sędzia Michael Mallia – Dyrektor Komisji Studiów Sądowych na Malcie, natomiast zgromadzonych powitali sędzia sądu apelacyjnego na Malcie David Scicluna oraz Sekretarz Generalny EJTN – sędzia Wojciech Postulski.

W Zgromadzeniu wziął także udział Marc Jorna reprezentujący Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Konsumentów.

W trakcie Zgromadzenia przedstawione zostały raporty i sprawozdania z ostatniego roku działalności Sieci, jak również odbyły się interaktywne warsztaty poświęcone wyzwaniom i problemom pojawiającym się w ramach prac poszczególnych grup i podgrup roboczych EJTN. Przedstawiono także plany działalności szkoleniowej tychże grup na rok 2018.

W programie Zgromadzenia przewidziano ponadto warsztaty dotyczące strategii działalności Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości w przyszłości, dalszego rozwoju współpracy pomiędzy członkami Sieci oraz współpracy z podmiotami nie będącymi jej członkami przy tworzeniu programów szkoleniowych.

W trakcie drugiego dnia Zgromadzenia podjęto decyzję o przyznaniu statusu członka Sieci dwóm dotychczasowym obserwatorom - Biuru Prokuratora Generalnego Estonii i Biuru Prokuratora Generalnego Litwy.

Dyrektor Bułgarskiego Krajowego Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości Miglena Tacheva przedstawiła również plany organizacji Zgromadzenia Ogólnego EJTN w 2018 r. w Bułgarii.

Tegoroczne Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości dzięki swojemu interaktywnemu charakterowi należy uznać za owocne wydarzenie w kontekście podsumowania dotychczasowych osiągnięć w dziedzinie szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości w Europie, jak również dyskusji na temat planów rozwoju Sieci w najbliższej przyszłości.

Data publikacji: 
2017-07-04 15:10
Data wytworzenia: 
2017-07-04 15:15
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2017-07-05 10:18
Autor zmiany: 
Mateusz
Martyniuk