Materiały niejawne w postępowaniu karnym, 15-17 listopada 2017 r., Dębe, K14/B/17

Data szkolenia: 15-17 listopada 2017 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury

Wykładowcy

Dobrosława Szumiło-Kulczycka adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, adwokat, wykonawca programów realizowanych przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości pt. „Korzystanie w postępowaniu karnym przez sądy pierwszej instancji z informacji zebranych operacyjnie” oraz „Dostęp w procesie karnym do materiałów objętych klauzulą tajne lub ściśle tajne”.

Rafał Teluk dr nauk prawnych, Prokurator Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie del. do Prokuratury Krajowej, Naczelnik Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie.

Grzegorz Gordon kierownik kancelarii tajnej w Sądzie Okręgowym w Warszawie, długoletni urzędnik administracji sądowej posiadający szeroką praktykę w wymiarze sprawiedliwości z zakresu pionu karnego, zamówień publicznych, postępowania międzynarodowego

Tematyka szkolenia

Materiały niejawne w postępowaniu karnym.

  • Rodzaje informacji niejawnych. Przesłanki i tryb nadawania klauzul tajności.
  • Dokumenty i przedmioty, na które rozciąga się obowiązek zachowania w tajemnicy informacji niejawnych.
  • "Odtajnienie" materiałów opatrzonych klauzulą tajności - zagadnienia procesowe. Odpowiedzialność karna za ujawnienie informacji niejawnych.
  • Wykorzystanie materiałów niejawnych w postępowaniu sądowym.
  • Dostęp stron i innych podmiotów do materiałów niejawnych w postępowaniu sądowym. Orzecznictwo Sądu Najwyższego i ETPCz w zakresie dostępu do materiłów niejawnych w postępowaniu karnym.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZE STRONY ORGANIZATORA:

      merytorycznie: sędzia dr Janusz Konecki

      tel: 81 458 37 58

mail. j.konecki@kssip.gov.pl

organizacyjnie: inspektor Eliza Danielewska

tel: 81 458 37 42

      mail: e.danielewska@kssip.gov.pl


 

Data publikacji: 
2017-05-19 13:14
Data wytworzenia: 
2017-05-19 10:35
Autor treści: 
Eliza
Danielewska
Ostatnia zmiana: 
2017-06-05 08:25
Autor zmiany: 
Eliza
Danielewska