Psychologiczne aspekty pracy urzędnika sądu powszechnego, 4-6 września 2017 r. Lublin, U24/B/17

Data szkolenia: 4-6 września 2017 r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie
Grupa docelowa: urzędnicy sądów powszechnych - wszystkie apelacje

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

 

Wykładowcy

Hanna Michalska psycholog, długoletni dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim, nauczyciel dyplomowany, terapeuta rodzinny, mediator rodzinny i sądowy, trener i superwizor, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wykładowca Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bydgoszczy, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach.

Maria Zamiela-Kamińska psycholog, Kierownik w II Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Warszawie, wieloletni biegły sądowy z zakresu psychologii, członek Sekcji Psychologii Sądowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Wiceprzewodniczący II Instancji Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, wieloletni wykładowca w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie.

Tematyka szkolenia

1. Profilaktyka wypalenia zawodowego i radzenie sobie ze stresem.

 • Zagrożenia wynikające z wypalenia zawodowego i sposoby zapobiegania im.
 • Zarządzanie emocjami jako podstawa profilaktyki wypalenia zawodowego.
 • Techniki relaksacyjne i inne sposoby radzenia sobie ze stresem w pracy.
 • Dystans emocjonalny do zadań zawodowych i zachowanie równowagi emocjonalnej.

2. Organizacja pracy własnej i zarządzanie energią własną.

 • Organizacja pracy własnej i elementy zarządzania sobą w czasie.
 • Zarządzanie energią w ciągu dnia.
 • Odpowiednie przyznawanie pierwszeństwa zadaniom.
 • Asertywność a zarządzanie sobą w czasie.

 3. Budowanie relacji interpersonalnych w zespole.

 • Skuteczność zespołów z uwzględnieniem kontekstu różnorodności.
 • Istotność dostosowania stylów komunikacji do różnych typów osób.
 • Rozwiązywanie konfliktów w zespole.
 • Budowanie silnych zespołów i kooperacji w zespole.

4. Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w pracy – obsługa trudnego interesanta.

 • Identyfikowanie trudnych interesantów i ich potrzeb.
 • Adekwatne reagowanie na sytuacje trudne w obsłudze interesanta.
 • Budowanie własnego poczucia wartości, jako przeciwwaga dla negatywnych komunikatów interesantów.
 • Wizerunek sądu a obsługa trudnych interesantów, z uwzględnieniem aspektu kontroli emocji.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZE STRONY ORGANIZATORA:

      merytorycznie: prokurator Beata Klimczyk

      tel: 81 458 37 34

mail. b.klimczyk@kssip.gov.pl

organizacyjnie: inspektor Eliza Danielewska

tel: 81 458 37 42

      mail: e.danielewska@kssip.gov.pl

Data publikacji: 
2017-05-19 13:15
Data wytworzenia: 
2017-05-19 10:22
Autor treści: 
Eliza
Danielewska
Ostatnia zmiana: 
2017-06-05 08:52
Autor zmiany: 
Eliza
Danielewska