Postępowanie spadkowe krajowe i unijne, 6 października 2017 r., apelacja/region wrocławski, C4/K/17

Temat: Postępowanie spadkowe krajowe i unijne
Data szkolenia: 6 października 2017 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Grupa docelowa: sędziowie i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych sądów rejonowych i sądów okręgowych II instancji, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach (apelacja wrocławska), a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego (region wrocławski)

 

Wykładowcy

Piotr Rylski - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości; członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego; radca prawny.

Tematyka szkolenia

  1. Jurysdykcja krajowa.
  2. Prawo właściwe w sprawach spadkowych z elementem obcym.
  3. Europejskie poświadczenie spadkowe.
  4. Zabezpieczenie spadku, wykaz i spis inwentarza.
  5. Przyjęcie i odrzucenie spadku oraz uchylenie się od skutków prawnych oświadczeń w tym przedmiocie.

    merytorycznie:

    sędzia Anna Cybulska

    tel: 81 458 37 57

    mail. a.cybulska@kssip.gov.pl

    organizacyjnie:

    inspektor Eliza Danielewska

    tel: 81 458 37 42

    mail: e.danielewska@kssip.gov.pl

    Zasady rekrutacji:

    W celu dokonania zgłoszenia na szkolenie należy:

    1.     Zapisać się na listę uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej KSSiP. Informacje o szkoleniu znajdują się w sekcji „Szkolenia 2017”.- Szkolenia jednodniowe

    ·         W celu zapisania się na listę uczestników należy założyć konto użytkownika. Po wejściu na stronę główną KSSiPwww.kssip.gov.pl należy w zakładce „Szkolenia ustawiczne” wybrać opcję „Platforma szkoleniowa- Informacje”. W tej sekcji znajduje się instrukcja użytkownika platformy, regulamin, z którymi należy się zapoznać oraz link do założenia konta użytkownika wraz z instrukcją: http://szkolenia.kssip.gov.pl/login/ . Wybranie opcji "Platforma Szkoleniowa-Logowanie" spowoduje bezpośrednie przejście na Platformę Szkoleniową KSSiP.

    ·         Osoby posiadające konto na platformie e-learningowej nie muszą zakładać nowego konta i mogą zalogować się za pomocą danych z profilu użytkownika platformy e-learningowej.

    ·         Po założeniu konta następuje weryfikacja danych przez KSSiP i po zaakceptowaniu profilu uczestnika przez KSSiP osoba zainteresowana może dokonywać zapisów na kursy.

    ·         W celu zapisania się na wybrane szkolenie po zalogowaniu się na Platformę w sekcji „Kursy” należy odnaleźć zakładkę „Szkolenia 2017”, gdzie zostało zamieszczone przedmiotowe szkolenie.

    ·         W celu rejestracji na szkolenie należy zapisać się na listę uczestników (lub na listę oczekujących  jeżeli miejsca na dane szkolnie zostały już wyczerpane lub uczestnik nie spełnia warunków aby zostać zakwalifikowanym na dane szkolenie)

    2.     Wpisanie na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

    3.     Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział Realizacji Szkoleń KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie.

    4.     Osoby, które nie dokonają samodzielnej rejestracji na Platformie szkoleniowej KSSiP nie będą mogły wziąć udziału w szkoleniu.

     

     
Data publikacji: 
2017-05-17 15:31
Data wytworzenia: 
2017-05-17 14:09
Autor treści: 
Eliza
Danielewska
Ostatnia zmiana: 
2017-06-05 09:04
Autor zmiany: 
Eliza
Danielewska