Odpowiedzialność karna za błąd medyczny- szkolenie dla sędziów i prokuratorów

„Odpowiedzialność karna za błąd medyczny” to temat szkolenia zorganizowanego w dniach 10-12 maja 2017 r.  w Lublinie przez Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

W szkoleniu  uczestniczyło łącznie ponad 60 sędziów i prokuratorów.

Celem szkolenia było przedstawienie podstawowych pojęć prawa medycznego, zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, praw pacjenta, a także zasad prowadzenia dokumentacji medycznej.  Sędziowie i prokuratorzy mogli zapoznać się z procedurami medycznymi stosowanymi w przypadku zakażeń szpitalnych. Omówiono również zagadnienia dotyczące błędu w sztuce medycznej, jego definicję i rodzaje, jak również zakres odpowiedzialności i kwalifikację prawną czynów. Uczestnikom szkolenia zaprezentowano kwestie związane z wyznaczaniem kierunków postępowania w sprawach dotyczących błędów w sztuce medycznej odnoszące się do zabezpieczania materiału dowodowego, w tym dokumentacji lekarskiej z uwzględnieniem zagadnień tajemnicy lekarskiej. Odrębne miejsce poświęcono zasadom opiniowania sądowo-lekarskiego.

 

Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Data publikacji: 
2017-05-15 13:40
Data wytworzenia: 
2017-05-15 13:45
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński