Staż hospitacyjny w Niemczech dla młodych sędziów i prokuratorów, 21-11-2017 - 08-12-2017

Data szkolenia: 21-11-2017 - 08-12-2017
Miejsce szkolenia: NIEMCY
Grupa docelowa: młodzi sędziowie i prokuratorzy
Forma zajęć: staż
Termin zgłoszeń: 09.07.2017
Sygnatura: M2/17
Język roboczy: niemiecki

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury informuje, iż Niemiecka Fundacja Międzynarodowej Współpracy Prawnej wspólnie z Niemieckim Stowarzyszeniem Sędziów zaprasza młodych sędziów i prokuratorów z krajów Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej do udziału w Multilateralnym Programie Hospitacji 2017.

Podczas pierwszego tygodnia stażu uczestnikom przedstawione zostaną podstawy prawa niemieckiego, po czym uczestnicy zostaną skierowani do niemieckich sądów. Całość programu zakończy podsumowujące seminarium.

Szczegółowe informacje oraz formularz aplikacyjny:

 https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/programmbeschreibung_hospitation_deutschsprachige_richter_staatsanwalte_2017.pdf

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/bewerbungsbogen-hospitationsprogramm_deutschsprachige_richter-staatsanwalte_2017.docx

 

Prosimy o komputerowe wypełnienie formularza aplikacyjnego i przesłanie w formacie word i pdf do 25 czerwca 2017 roku wraz ze zdjęciem paszportowym i zeskanowanym podpisem oraz dokumentem potwierdzającym znajomość języka niemieckiego (jeżeli jest) na adres mailowy:miedzynarodowy@kssip.gov.pl

W tytule wiadomości należy podać sygnaturę szkolenia – M2/17.

Uwaga! W programie nie mogą brać udziału osoby, które już raz w nim uczestniczyły.

 

Warunki uczestnictwa

Rekrutacja na szkolenie odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Dyrektora Krajowej Szkoły nr 170/2016 w sprawie ustalenia procedury i kryteriów naboru na międzynarodowe wydarzenia szkoleniowe Krajowej Szkoły Sądownictwa
i Prokuratury
https://www.kssip.gov.pl/node/4016 - prosimy o uważne zapoznanie się
z jego treścią.

Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem platformy szkoleniowej KSSiP. Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na staż.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Platformy Szkoleniowej KSSiP zgłoszenie się do udziału w szkoleniu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez użytkownika Platformy Szkoleniowej, że uzyskał on zgodę przełożonego na udział w szkoleniu.

Platforma Szkoleniowa Krajowej Szkoły

W celu dokonania rejestracji na szkolenie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej Krajowej Szkoły należy:

  • założyć konto użytkownika na Platformie Szkoleniowej: po wejściu na stronę główną KSSiP, dostępną pod adresem: www.kssip.gov.pl należy w zakładce „Szkolenia ustawiczne” wybrać opcję "Platforma szkoleniowa - Informacje i instrukcje obsługi". W tej sekcji znajduje się instrukcja użytkownika platformy, z którą należy się zapoznać oraz link do założenia konta użytkownika: http://szkolenia.kssip.gov.pl/login/. Osoby posiadające konto na platformie e-learningowej nie muszą zakładać nowego konta i mogą zalogować się za pomocą danych z profilu użytkownika platformy e-learningowej. Po założeniu konta następuje weryfikacja danych przez KSSiP i po zaakceptowaniu profilu uczestnika przez KSSiP osoba zainteresowana może dokonywać zapisów;
  • zapisać się na listę oczekujących na wybrane szkolenie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej Krajowej Szkoły - po zalogowaniu się na Platformę w sekcji "Kursy" należy odnaleźć zakładkę "Szkolenia międzynarodowe 2017", gdzie zostało zamieszczone wybrane szkolenie.
  • Zgodnie z Regulaminem Platformy Szkoleniowej Krajowej Szkoły zgłoszenie się do udziału w szkoleniu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez użytkownika Platformy Szkoleniowej, że uzyskał on zgodę przełożonego na udział w szkoleniu.
  • Osoby, które nie dokonają samodzielnej rejestracji na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły nie będą mogły wziąć udziału w szkoleniu.
  • W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

 

Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2017

Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w zakładce Współpraca Międzynarodowa dostępny jest Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2017. Kalendarz jest na bieżąco aktualizowany wraz z publikacją ogłoszeń o rekrutacji na stronie internetowej Krajowej Szkoły.

 

Data publikacji: 
2017-05-10 10:56
Data wytworzenia: 
2017-05-10 08:29
Autor treści: 
Olga
Binert-Mielko
Ostatnia zmiana: 
2017-06-05 13:14
Autor zmiany: 
Olga
Binert-Mielko