Praktyki studenckie

Oferty praktyk dla studentów

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza studentów do zapoznania się z ofertą praktyk studenckich w 2018 r.

ZASADY odbywania praktyk w KSSiP

  1. Praktyki studenckie są bezpłatne.
  2. Podstawę skierowania praktykanta do odbycia praktyki stanowi pisemne porozumienie zawarte pomiędzy uczelnią i KSSiP.
  3. Praktykant musi posiadać  ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków; koszty ubezpieczenia ponosi uczelnia lub praktykant we własnym zakresie.   
  4. Dokumentem potwierdzającym zaliczenie praktyki jest zaświadczenie o ukończeniu praktyki studenckiej przygotowane przez opiekuna praktyk w KSSiP.

 

Praktyki odbywają się w następujących komórkach organizacyjnych:

  1. Ośrodek Aplikacji Sędziowskiej – Dział Dydaktyczny w Krakowie (1 miejsce).
  2. Ośrodek Aplikacji Prokuratorskiej – Dział Dydaktyczny w Krakowie (1 miejsce).
  3. Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie – Dział Szkoleń (2 miejsca).
  4. Dział Administracyjno-Gospodarczy w Krakowie – Biblioteka (1 miejsce).
  5. Dział Administracyjno-Gospodarczy w Krakowie – Archiwum (1 miejsce).

 

Studentów zainteresowanych praktyką w naszej jednostce i uzyskaniem dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu: (12)6179627 lub adresem mailowym: m.czechowicz@kssip.gov.pl lub praktyki.kssip@kssip.gov.pl

 

Data publikacji: 
2018-04-12 15:29
Data wytworzenia: 
2016-05-06 12:20
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2018-04-12 15:40
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński