Ogłoszenie: przetarg nieograniczony na dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych oraz materiałów dydaktyczno-promocyjnych na potrzeby projektu realizowanego ze środków funduszy norweskich

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych oraz materiałów dydaktyczno-promocyjnych na potrzeby promocji projektu pt. „Szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości i prokuratury w zakresie zwalczania i zapobiegania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej” realizowanego ze środków funduszy norweskich na lata 2009-2014

 

 

 


Numer postępowania: BEF-V-261-2-18/2015

 

 

                                                                   

 

 

Ogłoszenie mat.promocyjne

SIWZ

Załącznik 1 SOPZ

Załącznik 2 Umowa

Załącznik 3 

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 5a

Załącznik 6 - Formularz ofertowy

Odpowiedzi na pytania - 20.07.2015 r.

Ogłoszenie 20.07.2015 r. - ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT

Odpowiedzi na pytania - 22.07.2015 r.

Ogłoszenie 22.07.2015 r. - ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji: 
2015-07-14 16:13
Data wytworzenia: 
2015-07-14 16:08
Autor treści: 
Monika
Ćwiklińska-Gorczyca
Ostatnia zmiana: 
2015-08-03 15:49
Autor zmiany: 
Monika
Ćwiklińska-Gorczyca