Fundusze pomocowe

 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Zakres Działalności:
 
Głównym zadaniem Działu Funduszy Pomocowych Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury jest pozyskiwanie funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W okresie od dnia 1 października 2008 do dnia 29 lutego 2012 roku Dział realizował projekt „Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości”, natomiast od dnia 1 lipca 2011 do dnia 31 grudnia 2013 trwa realizacja projektu „PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych – case management” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet V „Dobre rządzenie”, działanie 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej.
Data publikacji: 
2013-09-06 12:37
Data wytworzenia: 
2013-09-06 12:37
Autor treści: 
admin
Ostatnia zmiana: 
2015-02-25 14:37
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński